Hoe

U kunt zich telefonisch aanmelden. Na een intakegesprek met ouders en een gesprek met het kind of jongere besluiten we in overleg of gestart kan worden met de behandeling of dat eerst nog verder psychologisch onderzoek nodig is.

Er zijn diverse onderzoeksmogelijkheden waarmee de sterke en minder sterke kanten van een kind of jongere en hoe hij/zij zichzelf en de wereld om zich heen beleeft duidelijker worden. Te denken valt aan:

  • intelligentiebepaling
  • neuropsychologische screening
  • persoonlijkheidsonderzoek.

Wat betreft behandeling zijn er verschillende opties:

  • ouderbegeleiding,
  • therapie voor het kind of jongere.

Bij voldoende vraag is het mogelijk om groepsbehandeling aan te bieden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een sociale vaardigheidstraining, groep voor kinderen van gescheiden ouders, groep voor ouders met drukke kinderen/kinderen met adhd, groep voor ouders van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Tijdens het hele hulpverleningproces staat het oplossingsgericht werken centraal. Ook werk ik vanuit het (cognitief) gedragstherapeutisch principe.