Tarief

Vanaf 1 januari 2015 valt de bekostiging van alle jeugdzorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Net als meerdere andere vrijgevestigde praktijken voor kinder- en jeugdpsychologie in Nederland (hierover zijn ook diverse artikelen in de landelijke pers verschenen) heb ik besloten voor mijn praktijk het contract met de gemeente Utrecht met ingang van 1 januari 2017 te beƫindigen. Dit betekent dat ouders de kosten voor de geboden hulp zelf dienen te betalen.

Dit heeft enkele voordelen. De wachttijd zal zeer kort zijn, hetgeen uiteraard erg prettig is. Niets is zo vervelend als weken tot maanden te moeten wachten voordat hulp geboden kan worden!
Daarnaast is het niet meer noodzakelijk dat er sprake dient te zijn van een psychische stoornis. Dus ook zonder diagnose kan er hulp geboden worden. Bijvoorbeeld als kinderen even een steuntje in de rug nodig hebben of ouders behoefte hebben aan korte opvoedondersteuning.
Een bijkomend effect is dat er geen privacygevoelige informatie over onder andere diagnoses meer aan de gemeente of het CBS verstrekt hoeft te worden.

Het is niet meer nodig een verwijsbrief te hebben van een huisarts, kinderarts, jeugdarts of buurtteammedewerker. Het mag uiteraard wel.

 

OVP consult: 90 euro (gespreksduur 45 min, 15 min voorbereiding/ad-ministratie)
Intelligentieonderzoek: 450 euro (afname en verslaglegging)

Betalingsvoorwaarden

In mijn praktijk maak ik gebruik van betalingsvoorwaarden. Deze zijn opvraagbaar en krijgt u in ieder geval tijdens het eerste gesprek overhandigd.

Een belangrijke voorwaarde heeft betrekking op het afzeggen van afspraken. Indien een afspraak binnen 24 uur van te voren afgebeld wordt of wordt verzuimd, dan breng ik een consult van 90 euro in rekening. Bij afbellen binnen 48 uur van te voren bereken ik 45 euro.