Voor wie

    Ouders, kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar.

    Voor wat

  • Opvoedingsvragen (hoe zorg ik dat mijn kind luistert, zich aan de regels/afspraken houdt, hoe kan ik consequent zijn)
  • Gedragsproblemen (opstandig zijn, snel boos worden, impulsiviteit, druk zijn etc)
  • Emotionele problemen (onzekerheid, angsten, somberheid, reacties op ingrijpende gebeurtenissen zoals echtscheiding)
  • Sociale problemen (weinig of geen vriendjes, plagen of geplaagd worden, niet weerbaar zijn)
  • Problemen op school (intelligentie, concentratie)